ວັນທີ 26 ກຸ່ມພາ 2020 ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສຳພາດນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ທີ່ໄປແຂ່ງຂັນ ການສ້າງ Web blog ໃນໂຄງການ ASEAN Digital Innovation ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ Futture Ready ASEAN ທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຮອງອັນດັບ 1 ຂອງການແຂ່ງຂັນ.