ຊົມເຊີຍ ນ້ອງ ດວງມາລາ ຄໍາພັນທອງ, ນ້ອງ ອານຸສັກ ໂຄດຕະວົງ ແລະ ອາຈານ ນໍາພາ ອາຈານ ຈາລຸພອນ ສີຫາລາດ ທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງ ວັນ ຮອງອັນດັບ 1 (The first runner up) ຈາກການແຂ່ງຂັນ ການສ້າງ weblog ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN Digital Innovation Programme, Bangkok 27-29 November 2019 ພາຍໃນຫົວຂໍ້ Future Ready ASEAN. ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ສະ ແດງຄວາມຍິນດີ ນໍານ້ອງທັງສອງ ແລະ ອຈ ນໍາພາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ