ຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນ ທີ 21 ກຸມພາ 2020 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຮ່ວມກັບ The ASEAN Foundation ແລະ SAP ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ The Enablement Session ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ການແຂ່ງຂັນ Data Science Explorer ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນທຸກປີ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ມີຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເຂົ້າຮ່ວມ 35 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກສຶກສາມາດ ກຽມເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້.