ຂໍເຊີນນ້ອງໆນັກສຶກສາວິທະຍາໄລສຸດສະກະຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານການລິເລີ່ມສ້າງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງການຢາກພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມຊົມ SCMT Young Start-up ແລະ ຊົມ SCM English Speaking Club ໄດ້
ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຊົມລົມໄດ້ນໍາ ອາຈານ ບົວລາ ພົມພອນ
02099199441 (WhatsApp)