ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນ ນອງນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນສອງຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ MS Office 👉ອອກແບບ Graphic Design ໂປຣແກຣມ Photoshop ແລະ Adobe Illustrator ລຄາ: 650,000 ກີບ ຕໍ 1 ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ວັນ ແລະ ເວລາການຝຶກອົບຮົມດັ່ງນີ: ✅ຈັນ ພຸດ ສຸກ ຕໍ່ ອາທິດ ອທິດລະ 3 ຊົວໂມງ (ລວມທັງຫມົດ 45 ຊົ່ວໂມງ) ✅ພາກເຊົ້າ 9:00-11:00 ໂມງ ✅ພາກບ່າຍ 14:00-16:00 ໂມງ ✅ພາກຄໍ່າ 17:00-19:00 ໂມງ ເຊີນລົງທະບຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນ ໄປ ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ…

ຍິນດີກັບນ້ອງໆທີ່ໄດ້ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ໃນການ ຖາມຕອບຄຳຖາມ ICT ຂອງນັກສຶກສາຄັ້ງທີ 2, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ #31/07/2020

ຍິນດີກັບນ້ອງໆທີ່ໄດ້ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ໃນການ ຖາມຕອບຄຳຖາມ ICT ຂອງນັກສຶກສາຄັ້ງທີ 2, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ #31/07/2020

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນນ້ອງໆ ມໍ 1 ຫາ 7 ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM ເຊິ່ງມີ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸມນີ້: 👉ການສ້າງຫຸ່ນຍົນພື້ນຖານ ນ້ອງໆນັກຮຽນຈະສາມາດສ້າງຫຸ່ນຍົນ Robot ດ້ວຍຕົນເອງ. 👉ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການສ້າງ ກາຕູນ ຫລື ເກມ ດ້ວຍ Scratch Program ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆ ໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການໃນການອອກແບບກາຕູນ Cartoon ຫລື ເກມ Game ຂອງຕົນເອງ. ພໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດລົງທະບຽນໃຫ້ລູກຫລານທ່ານໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 👉ຄ່າຮຽນ 1,800,000 ກີບ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ1 ຄົນ ເຊິ່ງລວມທັງຄ່າອຸປະກອນສ້າງຫຸ່ນຍົນ 👉ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນຈັນ ທີ 24/8-11/9/2020 ເປັນເວລາ 45 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນແຕ່ຈັນ-ສຸກ ເວລາ: 13.30 –…

ນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນແຂ່ງຂັນ HOPPIN Film Award 2020 ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ

ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບນ້ອງໆນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນແຂ່ງຂັນ HOPPIN Film Award 2020 ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບເງົາດີເດັ່ນ ເລື່ອງ: “After I Die” ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ,ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນຂອງນັກສຶກສາ ທີ່ກ້າສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນມາອອກມານໍາໃຊ້ສູ່ສາຍຕາມວນຊົນ. #ການຮຽນຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ #ເດັກນິເທດສາດ #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ #SCMT

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps) ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ຈົນຮອດ ວັນທີ 1/7/2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps) ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ຈົນ ວັນທີ 1/7/2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps)

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນກຸ່ມວິຊາ STEM (Science Technology Engineer and Mathematics)

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນກຸ່ມວິຊາ STEM (Science Technology Engineer and Mathematics) ສຳລັບນ້ອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຊັ້ນມໍ 1-7 ໃນໄລຍະເປີດພາກຮຽນໃຫຍ່ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ເດືອນກັນຍາ2020 ຊຸດຝຶກອົບຮົມປະກອບດ້ວຍ: -ການສ້າງຫຸ່ນຍົນໃນລະດັບພື້ນຖານ (Robot) -ການສ້າງເກມພື້ນຖານດ້ວຍໂປຣແກຣມ (Game Scratch) ລາຍລະອຽດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມເບິ່ງໄດ້ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ https://bit.ly/36jimnB ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກໄດ້ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ https://bit.ly/2TqUFo2 ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີ 021 900337-8 ຫຼື inbox Facebook ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ #SoutsakaCollege #SCMT

ປະກາດຮັບສະໝັກ ອາຈານສອນປະຈຳ

🎯ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ປະກາດຮັບສະໝັກ ອາຈານສອນປະຈຳ ☑️ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ້ ☑️ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ☑️ສາຂາ ການເງິນ – ການທະນາຄານ ☑️ສາຂາ ນິເທດສາດ (ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ) 1.ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນໄປ 2.ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຮັກໃນອາຊີບຄູ 3.ມີປະສົບການສອນໃນສາຂາດັ່ງກ່າວ 2 ປີຂຶ້ນໄປ 🎯ສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ 📍ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນໂພນພະເນົາ-ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ☎️ 021-900337-8, 📩 info@scmt.edu.la