ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນ ນອງນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນສອງຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ MS Office 👉ອອກແບບ Graphic Design ໂປຣແກຣມ Photoshop ແລະ Adobe Illustrator ລຄາ: 650,000 ກີບ ຕໍ 1 ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ວັນ ແລະ ເວລາການຝຶກອົບຮົມດັ່ງນີ: ✅ຈັນ ພຸດ ສຸກ ຕໍ່ ອາທິດ ອທິດລະ 3 ຊົວໂມງ (ລວມທັງຫມົດ 45 ຊົ່ວໂມງ) ✅ພາກເຊົ້າ 9:00-11:00 ໂມງ ✅ພາກບ່າຍ 14:00-16:00 ໂມງ ✅ພາກຄໍ່າ 17:00-19:00 ໂມງ ເຊີນລົງທະບຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນ ໄປ ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ…

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນນ້ອງໆ ມໍ 1 ຫາ 7 ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM ເຊິ່ງມີ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸມນີ້: 👉ການສ້າງຫຸ່ນຍົນພື້ນຖານ ນ້ອງໆນັກຮຽນຈະສາມາດສ້າງຫຸ່ນຍົນ Robot ດ້ວຍຕົນເອງ. 👉ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການສ້າງ ກາຕູນ ຫລື ເກມ ດ້ວຍ Scratch Program ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆ ໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການໃນການອອກແບບກາຕູນ Cartoon ຫລື ເກມ Game ຂອງຕົນເອງ. ພໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດລົງທະບຽນໃຫ້ລູກຫລານທ່ານໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 👉ຄ່າຮຽນ 1,800,000 ກີບ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ1 ຄົນ ເຊິ່ງລວມທັງຄ່າອຸປະກອນສ້າງຫຸ່ນຍົນ 👉ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນຈັນ ທີ 24/8-11/9/2020 ເປັນເວລາ 45 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນແຕ່ຈັນ-ສຸກ ເວລາ: 13.30 –…

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps) ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ຈົນຮອດ ວັນທີ 1/7/2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps) ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ຈົນ ວັນທີ 1/7/2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint ) 👉 ອອກແບບສື່ໂຄສະນາ Graphic Design ໂດຍການນໍາໃຊ້ ໂປແກຣມ Adobe Illustrator (AI) ແລະ Photoshop (Ps)

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນກຸ່ມວິຊາ STEM (Science Technology Engineer and Mathematics)

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນກຸ່ມວິຊາ STEM (Science Technology Engineer and Mathematics) ສຳລັບນ້ອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຊັ້ນມໍ 1-7 ໃນໄລຍະເປີດພາກຮຽນໃຫຍ່ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ເດືອນກັນຍາ2020 ຊຸດຝຶກອົບຮົມປະກອບດ້ວຍ: -ການສ້າງຫຸ່ນຍົນໃນລະດັບພື້ນຖານ (Robot) -ການສ້າງເກມພື້ນຖານດ້ວຍໂປຣແກຣມ (Game Scratch) ລາຍລະອຽດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມເບິ່ງໄດ້ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ https://bit.ly/36jimnB ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກໄດ້ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ https://bit.ly/2TqUFo2 ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີ 021 900337-8 ຫຼື inbox Facebook ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ #SoutsakaCollege #SCMT

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ອີກແລ້ວເດີ ສະລັບໃຜທີ່ສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າມາລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ເລີຍ ຫຼືຈະໂທສອບຖາມກ່ອນທີ່ເບີ :021 900337-8. #ດ່ວນໆມີຈຳນວນຈຳກັດ

ເປີດຮັບນັກຮຽນຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ Graphic Design

ເປີດຮັບນັກຮຽນຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ Graphic Design 👉ເລີ່ມລົງທະບຽນຮຽນຈົນຮອດວັນທີ 22/7/2019 ☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337 🏫ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເປີດສອນເຝິກອົບຮົມຂໄລຍະສັ້ນ

👉ເປີດສອນຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ👈 1. ການພັດທະນາການປາກເວົ້າເພື່ອການສື່ສານທາງທຸລະກິດ 2. ພາສາອັງກິດໃນຫນັງສືພິມ 3. ສົນທະນາພາສາອັງກິດລະດັບ1 4. ສົນທະນາພາສາອັງກິດລະດັບ2 5. ການອອກສຽງສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 10-17ປີ ☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337 🏫ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ