ນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນແຂ່ງຂັນ HOPPIN Film Award 2020 ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ

ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບນ້ອງໆນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນແຂ່ງຂັນ HOPPIN Film Award 2020 ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບເງົາດີເດັ່ນ ເລື່ອງ: “After I Die” ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ,ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນຂອງນັກສຶກສາ ທີ່ກ້າສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນມາອອກມານໍາໃຊ້ສູ່ສາຍຕາມວນຊົນ. #ການຮຽນຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ #ເດັກນິເທດສາດ #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ #SCMT

ແນະນຳ: ວິທີການຖ່າຍພາບຊັດເລິກ-ຊັດຕື້ນດ້ວຍ Aperture

ການເຊື່ອມໂຍງເນື້ອໃນຂອງສາດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສຳພັນກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ສາມາດນຳຄວາມຮູ້, ນຳທັກສະ ພ້ອມທັງທັດສະນະຄະຕິໄປໃຊ້ໃນວຽກງານ,ການສ້າງສັນຜົນງານ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີສັກກະຍະພາບ, ນີ້ແມ່ນການສິດສອນ ແລະ ການຈັດການການຮຽນຮູ້ແບບບູລະນາການ (Integrated Management) ຂອງພາກວິຊານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ………………………. ແນະນຳ: ວິທີການຖ່າຍພາບຊັດເລິກ-ຊັດຕື້ນດ້ວຍ Aperture *ວິດີໂອນີ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍນັກສຶກສາ ສາຂາ:ນິເທດສາດ, ປະຈຳວິຊາ ການຖ່າຍພາບເບື້ອງຕົ້ນ. ກຸ່ມ 3. ທ້າວ ຕ້ອມ ອິນທະລັກສາ ທ້າວ ສົມພົງ ພັນທະວົງ ທ້າວ ປາລະມີ ອາລຸນສະຫວັດ ເຊິ່ງເປັນວິດີໂອແນະນຳການຖ່າຍພາບເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍຮູຮັບແສງ. (ໃຊ້ປະກອຍການຮຽນການສອນ) https://web.facebook.com/soutsakacollege/videos/1623420357691772/?t=276