ເຮົາແມ່ນໃຜ

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊຂອງເຮົາແມ່ນ: http://scmt.cdu.la

ເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຫຍັງແດ່ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງເກັບ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ເມື່ອຜູ້ຊົມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເວັບໄຊ ເຮົາເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນຟອມມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ໝາຍເລກໄອພີ ເບົາເຊີຂອງຜູ້ມາຊົມເພື່ອຊ່ວຍການກວດສອບສະແປມ

ສະຕິງນິລະນາມ ຖືກສ້າງຂື້ນຈາກອີເມວຂອງທ່ານ (ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າແຮັກ) ອາດຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ບໍລິການ Gravatar ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານຈະໃຊ້ງານ ຫຼື ບໍ່ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບໍລິການ Gravatar ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້: https:automatic.com/privacy/ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຍັນຢືນຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ຮູບພາບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະປະກົດສູ່ສະທາລະນະໃນບໍລິເວນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

ສື່

ຖ້າທ່ານອັບໂຫລດຮູບພາບຂື້ນມາຍັງເວັບໄຊ ທ່ານຄວນລິກລ້ຽງການອັບໂຫລດຮູບພາບທີ່ມີຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຝັງມາ (EXIF GPS)ຜູ້ມາຊົມເວັບໄຊສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ດຶງຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃດໆ ຈາກຮູບພາບຢູ່ເທິງເວັບໄຊໄດ້

ແບບຟອມຕິດຕໍ່

ຄຸກກີ້

ຖ້າທ່ານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢູ່ເທິງເວັບໄຊຂອງເຮົາ ທ່ານອາດຈະເລືອກເຂົ້າສູ່ການບັນທຶກຊື່ ອີເມສ ແລະ ເວັບໄຊຂອງທ່ານໃນຄຸກກີ້ ນີ້ຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບທ່ານໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຖ້າລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຊໍ້າອີກຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ທ່ານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອື່ນຄຸກກີ້ນີ້ຈະຢູ່ເປັນເວລາໜື່ງປີ

ຖ້າທ່ານຊົມໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຮົາຈະຕ້ອງຕັ້ງຄຸກກີ້ຊົ່ວຄ່າວເພື່ອກວດສອບວ່າເບົາເຊີຍອມຮັບຄຸກກີ້ໄດ້ ຖ້າຄຸກກີ້ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮ່ວມຢູ່ໄດ້ ແລະ ຖືກຍົກເລິກເພື່ອທ່ານປິດເບົາເຊີຂອງທ່ານ

      ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຮົາຈະຈັດຕັ້ງຫຼາຍຄຸກກີ້ເພື່ອຈະບັນທຶກຫຼາຍຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວເລືອກການສະແດງຜົນຂອງໜ້າຈໍຂອງທ່ານ ຄຸກກີ້ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຈະຄົງຢູ່ພາຍໃນສອງອາທິດ ຖ້າທ່ານອອກຈາກລະບົບບັນຊີທ່ານ ຄຸກກີ້ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຈະຖືກລົບອອກ

      ຖ້າທ່ານແກ້ໄຂ ຫຼື ເຜ່ຍແຜ່ບົດຄວາມ ຄຸກກີ້ເພີ່ມເຕິມຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເບົາເຊີຂອງທ່ານ ຄຸກກີ້ນີ້ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮ່ວມຢູ່ ແລະ ຊີ້ໄປທີ່ ID ຂອງເລື່ອງບົດຄວາມທີ່ທ່ານເພິ່ງຈະແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຈະໜົດອາຍຸໃນ ໜື່ງມື້

ແນບເນື້ອຫາຈາກເວັບໄຊອື່ນ

      ບົດຄວາມເວັບໄຊນີ້ອາດຈະມີເນື້ອໃນຖືກແນບໄວ້ (ເຊັ່ນ ວິດີໂອ ຮູບພາບ ບົດຄວາມ ເປັນຕົ້ນ)ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແນບໄວ້ຈາກເວັບໄຊອື່ນປະຕິບັດໃນແນວທາງດຽວກັນກັບຜູ້ຊົມໄດ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊອື່ນ

      ເວັບໄຊເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີການເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ໃຊ້ຄຸກກີ້ ການຝັງການຕິດຕາມທີ່ສາມເພິ່ມເຕິມ ແລະ ເຝົ້າເບິ່ງການປະຕິສຳພັນກັບເນື້ອໃນທີ່ແນບໄວ້ ລວມເຖິງການຕິດຕາມກສຍປະຕິສຳພັນຂອງທ່ານກັບເນື້ອໃນທີ່ຖືກແນບໄວ້ຖ້າທ່ານມີບັນຊີແລະເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນເວັບໄຊນັ້ນໄວ້

ການວິເຄາະ

ຜທີ່ເຮົາແຊຣຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ດົນປານໃດ

ຖ້າທ່ານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນພາຍໃນນັ້ນຈະຖືກເກັບໄວ້ຕະຫຼອດ

ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດຈົດຈຳ ແລະ ພິສູດຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງອັດຕິໂນມັດແທນທີ່ຈະຕ້ອງລະງັບໄວ້ຄິວການຈັດການ

      ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ເທິງເວັບໄຊຂອງເຮົາ(ຖ້າມີ)ເຮົາະມີການເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕາມທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ໄວ້ໃນໂປຣໄຟຣ ຜູ້ໃຊ້ທັງໜົດສາມາດເບິ່ງ ແກ້ໄຂ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເມື່ອໃດກະໄດ້(ຍົກເວັ້ນພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນຂໍຊື່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້)ຜູ້ເບິ່ງເວັບໄຊສາມາດເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້

ທ່ານມີສິດຫຍັງແດ່ກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານມີບັນຊີເວັບໄຊນີ້ ຫຼື ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໄຟຮສົ່ງອອກຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເຮົາເກັບໄວ້ກ່ຽວກັບທ່ານໄດ້ ລວມທັງຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບເຮົາ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮົາລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາເກັບໄວ້ກ່ຽວກັບທ່ານ ຍັງບໍ່ລວມຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເກັບສຳລັບການຈັດການ ຂໍ້ມູນກົດໝາຍ ຫຼື ຂໍ້ມູນວັດຖຸປະສົງດ້ານຄວາມປອດໄພ

ເຮົາສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານໄປບ່ອນໃດ

ຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຊົມອາດຖືກກວດສອບຜ່ານບໍລິການກວດສອບສະແປມອັດຕະໂນມັດ

ຂໍ້ມູນສຳລັບຕິດຕໍ່ທ່ານ

  • ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ
  • ເຮົາປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແບບໃດ
  • ຂະບວນການຊ່ອງໂວ່ຂໍ້ມູນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາໃນທີ່ນີ້
  • ບຸກຄົນທີ່ສາມຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນມາ
  • ມີການຕັດສິນໃຈແລະການເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງອັດຕະໂນມັດຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດກັບຂໍ້ມູນຜູ້ທີ່ໃຊ້
  • ຄວາມຕ້ອງການ ການເປິດເຜ່ຍເຊິ່ງຄຸມໃນອຸດສາຫະກຳ