ຈົບປີ 2015 ຄະນະນິເທດສາດ ລຸ່ນທີ5

ອາດີດນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ ສາຂານິເທດສາດ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໄດ້ໄປສະໝັກວຽກ ຢູ່ສະຖານນີ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນຕົ້ນປີ2016 ແລະ ໄດ້ບັນຈຸພະນັກງານລັດຖະກອນ 95%. ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2016 ແລະ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ແມ່ນໄດ້ບັນຈຸເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ 100% ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜ່ງທີ່ຮຽນມາແມ່ນ 100% ໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງແມ່ນ 100% ແລະ ການຮຽນຜ່ານມາ ກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງຫລາຍກັບວຽກຕົວຈິງ ທີໄດ້ເຮັດ ສິງທີຕ່າງ ຄືໄດ້ລົງເລີກ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າວຽກທີຖືກມອບຫມາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກັບກັບຂ່າວ, ຖ່າຍພາບບັນທຶກສຽງ, ການຕັດຕໍ່ວີດີໂອ, ການຕັດສຽງແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນ ຂອງລາຍການວິທະຍຸ. ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແມ່ນຕ້ອງມີການຕັດສຽງສ້າງສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຮຽນ ມາເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ວິຊາທີຂາດບໍ່ໄດ້ຄືການຕະຫລາດ ແລະ ອອກແບບກາບຟິກ ວິຊານີ້ຄືໝາກຫົວໃຈຫລັກຂອງພວກເຮົາ ເພາະຕ້ອງໄດ້ໄຊ້ໄອເດຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດຄົ້ນຫາວິທີ. ສຳລັບສາຍນິເທດສາດ ມີນາກ້າເວົ້າເລີຍວ່າທຸກຄົນທີຮຽນຈົບສາຍນີ້ ຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະແມ່ນມີວຽກທີ່ໜັ້ນຄົງລໍ້ຖ້າທ່ານແນ່ນອນ ສາມາດສະຫມັກໄດ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນຫລາຍຫ້ອງການ ຫລາຍພາກສ່ວນຕ້ອງການບຸກຂະລາກອນ ໃນສາຂານິເທດສາດ ຫຼື ສື່ສານມ່ວນຊົນ ເພາະສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຫນ້າວຽກຫລັງຈາກຈົບມາ ເຊັ່ນ ການຕະຫລາດ, ໂຄສົກ, ນັກຂ່າວ, ນັກຈັດລາຍການ, ເອັມຊີ, ປະຊາສຳພັນ ຄວາມສາມາດເລົ່ານີ້ຫລາຍບໍລິສັດ ຫລາຍອົງກອນຕ້ອງການ ເຊື່ອຫມັ້ນວ່າທຸກຂະແໜ່ງການສຶກສາທີ່ຈົບຈາກ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ທຸກຄົນມີວຽກທີໜັ້ນຄົງລໍ່ຖ້າທຸກຄົນຢູ່ຈົ່ງເຊືອໜັ້ນແລ້ວຕັ້ງໃຈສຶກສືກຮໍ່າຮຽນໃຫ້ຈົບ ແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ຕອບແທນຜູ້ມີພະຄຸນຕໍ່ເຮົາ ເພາະມື້ນີ້ເຮົາຫາເງິນດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ສາມາດພາເພິ່ນກິນອາຫານແຊບໆ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີດີນີ້ຄືຄວາມສຸກຂອງລູກທີມີຕໍ່ພໍ່ແມ່ ຄວາມສຸກທີຫາໄດ້ຈາກຄົນໄກໂຕຄືພໍ່ກັບແມ່.
read more

ນາງ ມີນາ ສອນກອງນັກຂ່າວ

ຈົບປີ 2016 ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ປະລິນຍາຕີ ລຸ້ນທີ່ 6
ສະບາຍດີຂ້າພະເຈົ້າແກ້ວສົມບັດ ແກ້ວມະນີວົງ ຈົບມາຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ປະລິນຍາຕີລຸ້ນທີ່ 6 ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນສຸດທ້າຍຂອງວິທະຍາໄລ, ສ່ວນໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຕອນຮຽນຢູ່ປີ 3 ໄດ້ມີໂອກາດໄປຝຶກງານກັບບໍລິສັດ ລາວສຕ້າ ແຊນແນວ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາເພາະໂຕເອງມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ອອນໄລນ໌ຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກໄປນຳ ແລະ ຮຽນໄປນຳ, ຢູ່ມາໄດ້ອີກປີປາຍພໍດີຮຽນຈົບແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດວຽກທີ່ເຊບໂຣເລດ ເຊິ່ງບໍລິສັດມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານນີ້ພໍດີຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ວຽກໃຫມ່ທັນທີເລີຍຫລັງຈາກສຳພາດ, ການຮຽນການສອນໃນວິທະຍາໄລ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອຝຶກຝົນໂຕເອງໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານແນວຄິດ ແຕ່ໃນຊີິວິດຈິງເຮົາຈະຮຽນຮູ້ແຕ່ໃນໂຮງຮຽນພຽງຢ່າງດຽວກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະຄວາມເປັນຈິງໂລກສະໄຫມໃຫມ່ມີການພັດທະນາປ່ຽນແປງໄປທຸກມື້ແລະໄວຫລາຍ ຢາກບອກວ່າການຮຽນຮູ້ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຊີວິດຈິງແມ່ນສຳຄັນຫລາຍກັບໂຕເຮົາເອງ
read more

ແກ້ວສົມບັດ ແກ້ວມະນີວົງນັກການຕະຫລາດອອນລາຍ

ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສຸດປະເສີດ ຈັນທຸມພອນ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນປີ 2016 ໃນສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕຼີ ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ. ໃນໄລຍະຫຼັງຈາກທີ່ຈົບການສຶກສາ ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ມີໂອກາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານເປັນເວລາ 2 ປີ ເຊິ່ງເປັນປະສົບການທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮຽນມາ. ປະຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດມາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອອກແບບສື່ໂຄສະນາອອນລາຍ. ຈາກປະສົບການຢາກບອກໃຫ້ນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຢ່າເອົາເວລາແຕ່ທ່ອງບົດຮຽນໃນຕຳລາຢ່າງດຽວ ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ນອກໂຮງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໆ ສຶກສາສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເພາະມັນຈຳເປັນທີ່ສຸດເວລາທີ່ຈົບອອກໄປ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື “ການລົງມືເຮັດ” ຫຼາຍຄົນຄິດແຕ່ບໍ່ເຮັດ ຍ່ອມບໍ່ເກີດຜົນ, ເຮັດແລ້ວຜິດພາດ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າວິທີນີ້ຜິດພາດ ດີກວ່າບໍ່ລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍ ຢ່າອາຍທີ່ຈະຜິດພາດ ທຸກຄົນຜິດພາດໄດ້ ຄົນອື່ນບໍ່ໃຫ້ໂອກາດເຮົາ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງຢ່າລືມໃຫ້ໂອກາດໂຕເອງ ທຸກຄັ້ງທີ່ລົງມືເຮັດ ສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ກັບມາແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວນັ້ນກໍຄື “ປະສົບການ” ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕຳລາຮຽນໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊີວິດ ແລະ ຄ່ອຍມາໄລລຽງເບິ່ງວ່າສິ່ງໃດທີ່ສາມາດຊ່ວຍ support ເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້ ແລ້ວລົງມືເຮັດມັນ ຖ້າຫາກບໍ່ສຳລັບ. ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມເຮັດຫຍັງແນວໃດ ລອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນໃຫ້ກັບໂຕເອງວ່າຢາກເຮັດຫຍັງ ເມື່ອໄດ້ເປົ້າໝາຍແລ້ວລະຂຽນລາຍລະອຽດອອກມາເບິ່ງວ່າ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ ເຮົາຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ ຄ່ອຍໆໄລ່ມາເທື່ອລະໜ້ອຍເປັນຂັ້ນຕອນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຫຼົງທາງ ແລະ ມີໂອກາດສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນວິທີການນີ້ວ່າ “Output to Input” ເມື່ອເປົ້າໝາຍເຮົາຊັດເຈນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ທັນທີວ່າຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໃດ.

ທ້າວ ສຸດປະເສີດ ຈັນທຸມພອນນັກອອກແບບສື່ອອນລາຍ