ຈົບປີ 2016 ສາຂາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ປະລິນຍາຕີ ລຸ້ນທີ່ 6
ສະບາຍດີຂ້າພະເຈົ້າແກ້ວສົມບັດ ແກ້ວມະນີວົງ ຈົບມາຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ປະລິນຍາຕີລຸ້ນທີ່ 6 ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນສຸດທ້າຍຂອງວິທະຍາໄລ, ສ່ວນໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຕອນຮຽນຢູ່ປີ 3 ໄດ້ມີໂອກາດໄປຝຶກງານກັບບໍລິສັດ ລາວສຕ້າ ແຊນແນວ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳເພິ່ນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາເພາະໂຕເອງມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ອອນໄລນ໌ຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກໄປນຳ ແລະ ຮຽນໄປນຳ, ຢູ່ມາໄດ້ອີກປີປາຍພໍດີຮຽນຈົບແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດວຽກທີ່ເຊບໂຣເລດ ເຊິ່ງບໍລິສັດມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານນີ້ພໍດີຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ວຽກໃຫມ່ທັນທີເລີຍຫລັງຈາກສຳພາດ, ການຮຽນການສອນໃນວິທະຍາໄລ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອຝຶກຝົນໂຕເອງໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານແນວຄິດ ແຕ່ໃນຊີິວິດຈິງເຮົາຈະຮຽນຮູ້ແຕ່ໃນໂຮງຮຽນພຽງຢ່າງດຽວກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະຄວາມເປັນຈິງໂລກສະໄຫມໃຫມ່ມີການພັດທະນາປ່ຽນແປງໄປທຸກມື້ແລະໄວຫລາຍ ຢາກບອກວ່າການຮຽນຮູ້ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຊີວິດຈິງແມ່ນສຳຄັນຫລາຍກັບໂຕເຮົາເອງ