ຈົບປີ 2015 ຄະນະນິເທດສາດ ລຸ່ນທີ5

ອາດີດນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ ສາຂານິເທດສາດ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໄດ້ໄປສະໝັກວຽກ ຢູ່ສະຖານນີ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນຕົ້ນປີ2016 ແລະ ໄດ້ບັນຈຸພະນັກງານລັດຖະກອນ 95%. ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2016 ແລະ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ແມ່ນໄດ້ບັນຈຸເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ 100% ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜ່ງທີ່ຮຽນມາແມ່ນ 100% ໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຮຽນມາ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງແມ່ນ 100% ແລະ ການຮຽນຜ່ານມາ ກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງຫລາຍກັບວຽກຕົວຈິງ ທີໄດ້ເຮັດ ສິງທີຕ່າງ ຄືໄດ້ລົງເລີກ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າວຽກທີຖືກມອບຫມາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກັບກັບຂ່າວ, ຖ່າຍພາບບັນທຶກສຽງ, ການຕັດຕໍ່ວີດີໂອ, ການຕັດສຽງແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນ ຂອງລາຍການວິທະຍຸ. ທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແມ່ນຕ້ອງມີການຕັດສຽງສ້າງສະປອດໂຄສະນາ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຮຽນ ມາເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ວິຊາທີຂາດບໍ່ໄດ້ຄືການຕະຫລາດ ແລະ ອອກແບບກາບຟິກ ວິຊານີ້ຄືໝາກຫົວໃຈຫລັກຂອງພວກເຮົາ ເພາະຕ້ອງໄດ້ໄຊ້ໄອເດຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດຄົ້ນຫາວິທີ. ສຳລັບສາຍນິເທດສາດ ມີນາກ້າເວົ້າເລີຍວ່າທຸກຄົນທີຮຽນຈົບສາຍນີ້ ຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະແມ່ນມີວຽກທີ່ໜັ້ນຄົງລໍ້ຖ້າທ່ານແນ່ນອນ ສາມາດສະຫມັກໄດ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນຫລາຍຫ້ອງການ ຫລາຍພາກສ່ວນຕ້ອງການບຸກຂະລາກອນ ໃນສາຂານິເທດສາດ ຫຼື ສື່ສານມ່ວນຊົນ ເພາະສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍຫນ້າວຽກຫລັງຈາກຈົບມາ ເຊັ່ນ ການຕະຫລາດ, ໂຄສົກ, ນັກຂ່າວ, ນັກຈັດລາຍການ, ເອັມຊີ, ປະຊາສຳພັນ ຄວາມສາມາດເລົ່ານີ້ຫລາຍບໍລິສັດ ຫລາຍອົງກອນຕ້ອງການ ເຊື່ອຫມັ້ນວ່າທຸກຂະແໜ່ງການສຶກສາທີ່ຈົບຈາກ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ທຸກຄົນມີວຽກທີໜັ້ນຄົງລໍ່ຖ້າທຸກຄົນຢູ່ຈົ່ງເຊືອໜັ້ນແລ້ວຕັ້ງໃຈສຶກສືກຮໍ່າຮຽນໃຫ້ຈົບ ແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ຕອບແທນຜູ້ມີພະຄຸນຕໍ່ເຮົາ ເພາະມື້ນີ້ເຮົາຫາເງິນດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ສາມາດພາເພິ່ນກິນອາຫານແຊບໆ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີດີນີ້ຄືຄວາມສຸກຂອງລູກທີມີຕໍ່ພໍ່ແມ່ ຄວາມສຸກທີຫາໄດ້ຈາກຄົນໄກໂຕຄືພໍ່ກັບແມ່.