ພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ສົກຮຽນ 2019-2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຈັດພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື: 1. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, 2. ນິເທດສາດ, 3. ການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ 4. ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ວັນທີ 19-20 ສິງຫາ 2020.

ການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ໃນການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 21 ແລະ 28/7/2020 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະ ແລະ ສະສາງ ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັບຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ປິ່ນອ້ອມ 👉ລະບົບການຊໍາລະປັດຈຸບັດຂອງ ສປປ ລາວ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແນວໂນ້ມການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຂອງ ສປປລາວ

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອ ການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ ທີ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022

ນຳພານັກສຶກສາ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022 ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານເພີ່ມ ຂອງສາຍອາຊີວະແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທົ່ວປະເທດ ຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງວັນທີ 24/07/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ.

ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສາຂາຮຽນ: 👉ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 👉ສາຂານິເທດສາດ 👉ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ 👉ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສຳລັບນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງສາມາດ ຊື້ຟອມແລະ ສົ່ງຟອມສະຫມັກຮຽນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດໂຟນຕອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໄດ້ເພີ້ມເຕີ່ມຂອງແຕ່ລະແຂວງ 👉ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5551 7842 👉ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9727 3688 👉ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 2239 2255, 020 5664 5686 👉ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5850 8798 👉ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9879 9886 #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3

👉ນັກສຶກສາສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3 ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ. 🙏ຂໍຂອບໃຈສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3 ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ນ້ອງໆນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຊົມການປະຕິບັດງານຕົວຈິງໃນການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ.