ພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ສົກຮຽນ 2019-2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຈັດພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື: 1. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, 2. ນິເທດສາດ, 3. ການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ 4. ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ວັນທີ 19-20 ສິງຫາ 2020.

ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນ ນອງນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ລົງທະບຽນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃນສອງຫົວຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 👉ໄມໂຄຣຊອບ ອອບຟິດ MS Office 👉ອອກແບບ Graphic Design ໂປຣແກຣມ Photoshop ແລະ Adobe Illustrator ລຄາ: 650,000 ກີບ ຕໍ 1 ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມ ວັນ ແລະ ເວລາການຝຶກອົບຮົມດັ່ງນີ: ✅ຈັນ ພຸດ ສຸກ ຕໍ່ ອາທິດ ອທິດລະ 3 ຊົວໂມງ (ລວມທັງຫມົດ 45 ຊົ່ວໂມງ) ✅ພາກເຊົ້າ 9:00-11:00 ໂມງ ✅ພາກບ່າຍ 14:00-16:00 ໂມງ ✅ພາກຄໍ່າ 17:00-19:00 ໂມງ ເຊີນລົງທະບຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນ ໄປ ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມໃນວັນທີ…

ຍິນດີກັບນ້ອງໆທີ່ໄດ້ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ໃນການ ຖາມຕອບຄຳຖາມ ICT ຂອງນັກສຶກສາຄັ້ງທີ 2, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ #31/07/2020

ຍິນດີກັບນ້ອງໆທີ່ໄດ້ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດ ໃນການ ຖາມຕອບຄຳຖາມ ICT ຂອງນັກສຶກສາຄັ້ງທີ 2, ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ #31/07/2020

ການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ໃນການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 21 ແລະ 28/7/2020 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະ ແລະ ສະສາງ ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັບຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ປິ່ນອ້ອມ 👉ລະບົບການຊໍາລະປັດຈຸບັດຂອງ ສປປ ລາວ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແນວໂນ້ມການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຂອງ ສປປລາວ

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍເຊີນຊວນນ້ອງໆ ມໍ 1 ຫາ 7 ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກຸມວິຊາ STEM ເຊິ່ງມີ 2 ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸມນີ້: 👉ການສ້າງຫຸ່ນຍົນພື້ນຖານ ນ້ອງໆນັກຮຽນຈະສາມາດສ້າງຫຸ່ນຍົນ Robot ດ້ວຍຕົນເອງ. 👉ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການສ້າງ ກາຕູນ ຫລື ເກມ ດ້ວຍ Scratch Program ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆ ໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການໃນການອອກແບບກາຕູນ Cartoon ຫລື ເກມ Game ຂອງຕົນເອງ. ພໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງສາມາດລົງທະບຽນໃຫ້ລູກຫລານທ່ານໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 👉ຄ່າຮຽນ 1,800,000 ກີບ/ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ1 ຄົນ ເຊິ່ງລວມທັງຄ່າອຸປະກອນສ້າງຫຸ່ນຍົນ 👉ເລີ່ມຮຽນຕັ້ງແຕ່ ວັນຈັນ ທີ 24/8-11/9/2020 ເປັນເວລາ 45 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນແຕ່ຈັນ-ສຸກ ເວລາ: 13.30 –…

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອ ການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ ທີ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022

ນຳພານັກສຶກສາ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022 ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານເພີ່ມ ຂອງສາຍອາຊີວະແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທົ່ວປະເທດ ຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງວັນທີ 24/07/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ.

ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສາຂາຮຽນ: 👉ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 👉ສາຂານິເທດສາດ 👉ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ 👉ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສຳລັບນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງສາມາດ ຊື້ຟອມແລະ ສົ່ງຟອມສະຫມັກຮຽນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດໂຟນຕອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໄດ້ເພີ້ມເຕີ່ມຂອງແຕ່ລະແຂວງ 👉ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5551 7842 👉ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9727 3688 👉ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 2239 2255, 020 5664 5686 👉ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5850 8798 👉ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9879 9886 #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ