ວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວໃຫ້ຄອບຄົວນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

You are here:
Go to Top