ສົ່ງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ ທີ່ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມ Homestay ລະຫວ່າງວັນທີ 5~7/06/2018 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບຄືນປະເທດ.

You are here:
Go to Top