ພະແນກກິດຈະກໍານັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2017.

You are here:
Go to Top