ຮູບພາບກິດຈະກຳ ຂອງນ້ອງນັກສຶກສາອາສາສະຫມັກຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດສິງກະໂປ.

You are here:
Go to Top