ພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ສົກຮຽນ 2019-2020

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຈັດພິທີ ປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3 ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 4 ສາຂາຄື: 1. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, 2. ນິເທດສາດ, 3. ການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ 4. ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ວັນທີ 19-20 ສິງຫາ 2020.

Read more

ການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ໃນການຮຽນ-ສອນ ຂອງວິຊາ Digital Payment ຂອງສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 21 ແລະ 28/7/2020 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະ ແລະ ສະສາງ ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັບຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 👉ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ປິ່ນອ້ອມ 👉ລະບົບການຊໍາລະປັດຈຸບັດຂອງ ສປປ ລາວ, ທິດທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແນວໂນ້ມການພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະຂອງ ສປປລາວ

Read more

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອ ການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ນໍາພາ ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມໍປາຍ ທີ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຂາຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

Read more

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022

ນຳພານັກສຶກສາ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແລະແຜນປະຈຳປີ 2020-2022 ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານເພີ່ມ ຂອງສາຍອາຊີວະແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທົ່ວປະເທດ ຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງວັນທີ 24/07/2020 ທີ່ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ.

Read more

ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຂາຍຟອມສະຫມັກຮຽນ ໃນຫລັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສາຂາຮຽນ: 👉ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 👉ສາຂານິເທດສາດ 👉ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ 👉ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ສຳລັບນັກສຶກສາ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງສາມາດ ຊື້ຟອມແລະ ສົ່ງຟອມສະຫມັກຮຽນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດໂຟນຕອນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໄດ້ເພີ້ມເຕີ່ມຂອງແຕ່ລະແຂວງ 👉ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5551 7842 👉ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9727 3688 👉ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 2239 2255, 020 5664 5686 👉ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 5850 8798 👉ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 020 9879 9886 #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

Read more

ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3

👉ນັກສຶກສາສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3 ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ. 🙏ຂໍຂອບໃຈສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊອງ 3 ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ນ້ອງໆນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຊົມການປະຕິບັດງານຕົວຈິງໃນການຜະລິດລາຍການໂທລະພາບ.

Read more

ສະບາຍດີ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະຍິນດີຕອນຮັບເຂົ້າສູ່ມື້ທຳອິດຂອງການກັບຄືນເຂົ້າມາຮຽນ​ຂອງນັກສຶກສາ ປີ​ສຸດທ້າຍ

ຍິນດີຕອນຮັບເຂົ້າສູ່ມື້ທຳອິດຂອງການກັບຄືນເຂົ້າມາຮຽນ​ຂອງນັກສຶກສາ ປີ​ສຸດທ້າຍ ສຸດທ້າຍ​📚📚📚 #2/6/2020

Read more

ສາຍອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຮຽນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຍອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນຮຽນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ !! (ອາດມີຫຼາຍຄົນທີ່ຮຽນຈົບໄປ ເຮັດວຽກບໍ່ຕົງສາຍ ເພາະສະນັ້ນກ່ອນເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຮຽນສາຂາໃດນັ້ນຄວນສຶກສາໃຫ້ດີວ່າອາຊີບໃດທີ່ເຮົາມັກ ຂໍໃຫ້ນ້ອງໆ ຕັ້ງໃຈ ສຶກສາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ອາຈານໄດ້ ສິດສອນ ແລະ ໝັ່ນຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການສຶກສາຄືບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ອນຈະໄປປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ຊີວິດເຮົາລິຂິດເອງ ✌️💙)

Read more

ຮຽນຈົບນິເທດສາດໄປເຮັດວຽກຫຍັງ?

ອາຊີບມາແຮງສຳລັບຄົນຈົບສາຂານິເທດສາດ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຖ້າຫາກທຸກຄົນມີຄວາມຝັນ ຕັ້ງໃຈ ແລະພະຍາຍາມ ທຸກອາຊີບບໍ່ຍາກເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນເດີ້

Read more

ອາຊີບມາແຮງສຳລັບຄົນທີ່ຮຽນຈົບດ້ານ iT ມີຫຍັງແດ່

ມາເບິ່ງກັນເລີຍ ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນຂອງອາຊີບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳມາບອກ ໂດຍການທີ່ຈະເຮັດວຽກຫຍັງແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ ຄວາມຮູ້ ຄວາມມັກ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈສຶກສາ ຂອງໂຕນັກສຶກສາເອງ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ ຫຼືກຳລັງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮຽນຫຍັງ ຈົງຕັ້ງໃຈ ແລະສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນຕື່ມ.

Read more

ປະທານວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບປະຕູຢັບຢັ້ງເຊື້ອໂລກ (Disinfection Tunnel) ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານ 31 ມີນາ 2020 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັນຄໍາ ສຸລິຍາ ປະທານວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບປະຕູຢັບຢັ້ງເຊື້ອໂລກ (Disinfection Tunnel) ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກ ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ຢ້ຽມຊົມການສາທິດການໃຊ້ງານປະຕູຢັບຢັ້ງເຊື້ອໂລກດັ່ງກ່າວ.

Read more

ຕາງຫນ້າ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸກະພາບ ໄດ້ລົງມາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ທີມຄູອາຈານນັກສຶກສາວິທິຍາໄລ ສຸດສະກະ

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນສຸກ ທີ 27 ມີນາ 2020 ຕາງຫນ້າ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸກະພາບ ໄດ້ລົງມາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແກ່ທີມຄູອາຈານນັກສຶກສາວິທິຍາໄລ ສຸດສະກະໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ກຽມການນໍາໃຊ້ ປະຕູຜ່ານຢັບຢັ້ງການແພ່ເຊື້ອໂລກ (Disinfection Tunnel) ທີ່ໄດ້ບົດຮຽນມາຈາກຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດ ແລະ ສປ ຈີນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມຈາກບັນປະເທດດັ່ງກ່າວ.

Read more

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບເງີນອຸປະຖຳໃນການປິ່ນປົວ (ຄັ້ງທີ2)

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບເງີນອຸປະຖຳໃນການປິ່ນປົວ (ຄັ້ງທີ2)ໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ແສງແກ້ວ ຊັບລາດສະດາ ນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດ ປີທີ 3 ທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ມູນຄ່າ 1.700.000 ກີບ. #ຂໍໃຫ້ນ້ອງເຊົາໄວ້ໆເດີ້

Read more

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍາໄລ ພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນພຸດ ທີ 19 ກຸມພາ 2020 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍາໄລ ພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພືອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ສໍາລານ ພັນຄະວົງ, ຄະນະພັກກະຊວງ ແລະ ເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະປະທານຄື: ທ່ານ ບຸນຕີ ສິດທິນົນທອງ, ຮອງປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ທ່ານ ພູນປະເສີດ ນາມລືເດດ, ເລຂາ ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ, ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ບົວຈັນທະລາ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ສະຫະພັນກໍາມະບານຮາກຖານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ແລະ ທ່ານ ນາງ…

Read more

ວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວໃຫ້ຄອບຄົວນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມອບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວ ໃຫ້ ຄອບຄົວ ທ. ແສງແກ້ວ ຊັບລາດສະດາ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ນິເທດສາດ ປີ 3 ທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ. ຂໍໃຫ້ນ້ອງດີຂື້ນໄວໆ ແລະ ສຳລັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງໄດ້  

Read more

ຄະນະບໍລິຫານວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນຄະນະນໍາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຄະນະບໍລິຫານວິທະຍາໄລສຸດສະກະໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນຄະນະນໍາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນ ອັງຄານ ທີ 31/12/2019 ເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບ ປີໃຫມ່ 2020.  

Read more

ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາ

ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາທີ່ ເຂດເສດຖະກິດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ຄັ້ງວັນທີ່ 17/12/2019 ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງຄຽງຄູ່ໄປກັບການຮຽນຮູ້ທິດສະດີ  

Read more

ທຶນການສຶກສາຮຽນຕໍ່ປະລີນຍາໂທຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຂ່າວດີມາແລ້ວ ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຊອກທຶນການສຶກສາຮຽນຕໍ່ປະລີນຍາໂທຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຫ້າໄທ ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ 021 900337-8

Read more

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເປີດຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແຫນ່ງ: IT Support ສົນໃຈສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ 021 900337-8 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ປິດຮັບຟອມ 23 ພະຈິກ 2019)

Read more

ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ສົກຮຽນ 2019-2020

ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ສົກຮຽນ 2019-2020 ວັນທີສອບເສັງ 3/10/2019 ປະກາດຜົນເສັງ 4/10/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 8/10/2019 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8 ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Read more

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລາຍຊື່ ນັກສຶກສາ ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019 #ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ສອບຜ່ານ ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃໝ່ ວັນທີ 16/09/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິໃນ ວັນທີ 17/09/2019 ເປີດລົງທະບຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 17/09/2019

Read more

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 10 ກັນຍາ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລາຍຊື່ ນັກສຶກສາ ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຄັ້ງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 #ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ສອບຜ່ານ ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃໝ່ ວັນທີ 16/09/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິໃນ ວັນທີ 17/09/2019 ເປີດລົງທະບຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 17/09/2019

Read more

ເປີດລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ນັກສຶກສາໃໝ່

ເປີດລົງທະບຽນຮຽນແລ້ວເດີ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດ ວັນທີ 21/9/2019 ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນມາລົງທະບຽນຮຽນພາກັນມາໄວໆເດີ ສຳລັບນັກສຶກນ້ອງໃຫມ່ ຈະມີການປະຖົມນິເທດ ວັນທີ 16/9/2019 ສອບຖາມເພີ້ມ:021 900337-8

Read more

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລາຍຊື່ ນັກສຶກສາ ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 #ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ສອບຜ່ານ ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃໝ່ ວັນທີ 16/09/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິໃນ ວັນທີ 17/09/2019 ເປີດລົງທະບຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 17/09/2019  

Read more

ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ຄັ້ງທີ 2 ສົກຮຽນ 2019-2020

ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ສົກຮຽນ 2019-2020 ວັນທີສອບເສັງ 10/9/2019 ປະກາດຜົນເສັງ 12/9/2019 ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃຫມ່ 16/9/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 17/9/2019 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8 ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Read more

ເປີດຂາຍຟອມ ແລະ ຮັບຟອມ ສຳລັບນັກສຶກສາເຂົ້າໃໝ່

ສະບາຍດີ ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ໄດ້ຊື້ແບບຟອມແລ້ວ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມໄດ້ເລີຍ….. ສອບເສັງ ວັນທີ 2 ກັນຍາ ນີ້ແລ້ວ #ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ #ໂທສອບຖາມ 021 900 337-8 (ເປີດຂາຍຟອມ ແລະ ຮັບຟອມ ຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນ ຫາ ວັນເສົາ)

Read more

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ສົກຮຽນ 2019-2020

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ສົກຮຽນ 2019-2020 ສາຂາ: 1. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ 2. ບໍລິຫານທຸລະກິດ 3. ການເງິນ-ການທະນາຄານ 4. ນິເທດສາດ ລາຍລະອຽດການສອບເສັງ ວັນທີສອບເສັງ 2/9/2019 ປະກາດຜົນເສັງ 11/9/2019 ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃຫມ່ 16/9/2019 ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 17/9/2019 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8 ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Read more

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຟັງການແນະນໍາຫຼັກສູດຮຽນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຊອກສາຂາຮຽນຢູ່ໃນຕອນນີ້ ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຟັງການແນະນໍາຫຼັກສູດຮຽນ ແລະ ຢ້ຽມຊົມວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ໃນທຸກໆວັນເສົາ ເລີ່ມວັນເສົາທີ 10/8/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.. ເຂົ້າຟຣີ~~ ເລີ່ມແຕ່ 9:00-12:00ໂມງ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 021 900337 ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

Read more

ຮ່ວມອອກແບບຖົງແບບໃໝ່ກັບ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂອງພວກເຮົາ

ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ສົກຮຽນ 2019-2020 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ທາງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ເຮັດຖົງແບບໃຫມ່ ແລະ ເພື່ອຢາກໃຫ້ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກແບບຖົງ ຂໍຂອບໃຈ ນັກສຶກສາ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

Read more

ພິທີປ້ອງບົດຈົບຊັ້ນ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 2019

ພິທີປ້ອງບົດຈົບຊັ້ນ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ -ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ລຸ້ນທີ 14 -ສາຂາການເງິນ-ການທະນາ ລຸ້ນທີ 04 -ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ລຸ້ນທີ 04 -ສາຂານິເທດສາດ ລຸ້ນທີ 08 ຄັ້ງວັນທີ 17-19/7/2019, ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

Read more

ຂໍເຊີນຊວນ ນ້ອງນັກຮຽນຈົບ ມໍ7 ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ການເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມໍ7 ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລ ທີ່ລູກຂອງທ່ານ ເລືອກຮຽນນັ້ນສອນຫຼັກສູດໃດ,ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫ້ອງຮຽນ ເປັນແບບໃດ ໃນວັນທີ 27/7/2019 ເວລາ 9:30-12:00ໂມງ (ຂໍເຊີນຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ວິທະຍາໄລ ຂອງພວກເຮົາໄດ້) ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 9:30-10:30 : ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຫ້ອງຮຽນອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 10:40-12:00 : ແນະນຳ4ສາຂາການຮຽນ – ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ – ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ – ສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ – ສາຂາ ນິເທດສາດ.

Read more

ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ສົກຮຽນ 2019-2020

📍ຮັບນັກສຶກສາໃຫມ່ ສົກຮຽນ 2019-2020📍 👉ວັນທີສອບເສັງ 2/9/2019 👉ປະກາດຜົນເສັງ 11/9/2019 👉ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃຫມ່ 16/9/2019 👉ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ 17/9/2019 ☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8 🏫ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Read more

ຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນສໍາຫລັບວຽກຫ້ອງການ

👉👈 📍ເປີດສອນຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ📍 1️⃣ບັນຊີວິສະຫະກິດລາວ 2️⃣ຫລັກການບັນຊີ 3️⃣Excel for Business 4️⃣ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ MS Office 2016 📌ເລີ່ມເປີດສອນວັນທີ 22/7/2019 ນີ້ ☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8 🏫ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  

Read more

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ທີມງານວິຊາການລົງໄປແນະນຳຂໍ້ມູນການຮຽນວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ທີມງານວິຊາການລົງໄປແນະນຳຂໍ້ມູນການຮຽນຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ມໍ7 ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສາທິດ ວັນທີ 14/5/2019

Read more

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ລົງມາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ລົງມາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານການເງິນ, ການຄິດໄລ່, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການຈັດແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນໝວດໝູ່ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 9/5/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

Read more

ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກຸ່ມບໍລິສັດເຄີເອີນ

ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກຸ່ມບໍລິສັດເຄີເອີນ ເມືອງພູເອີ ແຂວງຢູນນານ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 11/4/2019 Welcome Yunnan Pu’er Cohen Grou  

Read more

ລະຄອນເວທີ “ຄຳສຸດທ້າຍ” ແລະ ລະຄອນໃບ້” ຂອງນັກສຶກສາ ສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ຂໍ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຊົມ ແລະ ໃຫ້​ກຳ​ລັງໃຈ​ລະ​ຄອນ​ເວ​ທີ “ຄຳສຸດທ້າຍ” ແລະ ລະຄອນໃບ້ ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ພາກວິ​ຊາ​ນິ​ເທດ​ສາດ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ​ສຸດ​ສະ​ກະ 👉ໃນ​ວັນພະຫັດ ທີ 28 ເດືອນມີນາ 2019 ເວ​ລາ 19:00 ຫາ 21:00 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ ​ຊັ້ນ 6 ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ ສຸດ​ສະ​ກະ ❎ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ແລະ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ບໍ່ຄວນ​ພາດ​ໂອ​ກາດ​ນີ້ ເພາະ​ເປັນ​ລະ​ຄອນ​ສະ​ທ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ ✳️ເຂົ້າ​ຊົມ​ຟ​ຣີ✳️

Read more

ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສູນສະກັດກັ້ນ ໄດ້ລົງມາຝຶກອົບຮົມ

ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ລົງມາຝຶກອົບຮົມ ການປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ (Cyber Security Trend 2020) ແລະເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 19/3/2019 ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

Read more

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ພຣະສົງ ຈາກປະເທດໄທ ໄດ້ມາມອບພຣະພຸດທະຮູບ ແລະ ສູດພອນປະເສີດ

ຂອບໃຈຢ່າງສູງຕໍ່ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ພຣະສົງ ຈາກປະເທດໄທ ທີ່ມາມອບພຣະພຸດທະຮູບ ແລະ ສູດພອນປະເສີດໃຫ້ຄູອາຈານວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

Read more

ທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ

ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາ ການເງິນການທະນາຄານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ຄັ້ງວັນທີ 15/11/2018

Read more

ການບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນສົດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ໄດ້ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນສົດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍສົມທົບກັບ ສະມາຄົມການສຶກສາ ເອກະຊົນລາວ #ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຜູ້ປະສົມໄພ #ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທີມງານຊ່ວຍເຫລືອທຸກຝ່າຍ ❤️❤️🇱🇦🇱🇦🇱🇦

Read more

ການເລືອກຕົວແທນຄະນະສະມາຄົມນັກສຶກສາຂອງ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອປະຕິບັດງານໃນສົກຮຽນ 2018-2019

ຊົມເຊີຍທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງຕົວແທນນັກສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້… 👏👏👏👏👏

Read more

ອອກແນະແນວການເລືອກສາຂາຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ.

ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ອອກແນະແນວການເລືອກສາຂາຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອານຸວົງ. ຂອບໃຈສໍາລັບການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງເປັນຢ່າງດີ ຈາກຄູອາຈານແລະ ນັກຮຽນ ໃນວັນທີ 7/6/2018.

Read more

ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການເລືອກສາຍຮຽນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ມສ ຕາມມີໄຊ

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ລົງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການເລືອກສາຍຮຽນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ມສ ຕາມມີໄຊ ໃນຄັ້ງວັນທີ 18/5/2018 ນ້ອງນັກຮຽນຫນ້າຮັກຫລາຍ…😊😊

Read more

ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງບົດວິໄຈກ່ຽວກັບການປັດໃຈໃນການເລືອກເຂົ້າຮຽນ

ຄະນະອາຈານໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງບົດວິໄຈກ່ຽວກັບການປັດໃຈໃນການເລືອກເຂົ້າຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ທີ່ວິທະຍາໄລ ໄຊຍະເດດ, ວິທະຍາໄລ ໂລຫວັນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ມະນີວັນ ໃນວັນທີ 15~16/02/2018 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາ ງ.

Read more

ງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບໃຫມ່ 2018

ຂໍເຊີນນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບໃຫມ່ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2017, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 18:00 ເປັນຕົ້ນໄປ.. #ມີລາຍການສະແດງຕ່າງ #ປະກວດແຕ່ງກາຍດີເດັ່ນ #ແລກຂອງຂວັນ #ຈັບສະຫລາກຂອງວັນ ແລ້ວພົບກັນໃນມື້ງານ.. 😉😉😉

Read more

ການລົງໂຄສະນາ ປູກຈິດສໍານຶກ ຈາກ ສູນກາງ ຊປປລ ກົມຂະບວນການ

ການລົງໂຄສະນາ ປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຈາກ ສູນກາງ ຊປປລ ກົມຂະບວນການ, ຄັ້ງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017, ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ສູນກາງ ຊປປລ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂັບຂີ່ໃນທ້ອງຖະໜົນ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

Read more

ກອງປະຊຸມສ່ອງແສງໄຕມາດ III ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປ ລາວ

ຄະນະຊາວນຫນຸ່ມວີທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງໄຕມາດ III ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປ ລາວ,ກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະນະຄອນຫລວງປະຈໍາປີ 2017 , ວັນທີ 29/9/2017 ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລລັດຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ.

Read more

ຄະນະ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ອອກໄປແນະແນວການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສີສັດຕະນາກ

ອາຈານ, ພະນັກງານ, ແລະນັກສຶກສາລຸ້ນເອື້ອຍ,ອ້າຍຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ໄດ້ອອກໄປແນະແນວການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມື້ທຳອິດ ວັນທີ 26/4/2017.

Read more

ພິທີມັດແຂນປະເພດນີເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວ

ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ ອາຈານທັງໝົດທຸກຜູ້ທຸກຄົນໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໜ້າທີ່ການງານ ລວມໄປເຖິງການຮຽນການສຶກສາໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມຫ່າວຫັນ ກ່າວໜ້າ ທ້າຍນີ້ກໍຂໍ້ໃຫ້ທຸກຜູ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

Read more

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ມາໂອ້ລົມຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື MOU

ພາກວິຊານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະມາໂອ້ລົມຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື MOU ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກັບສະຖາບັນກັນຕະນາ ກຣຸບ ທີ່ປະເທດໄທ (ສາຂາການສະແດງຮູບເງົາ)

Read more

ທັດສະນະສຶກສາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າ ບາງກອກ ປະເທດໄທ

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 23-26/02/2017.

Read more

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການສອບເສັງຄັດເລືອກຮຽນຕໍ່ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີອາຊຽນ (AIT)

ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2017 ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການສອບເສັງຄັດເລືອກຮຽນຕໍ່ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີອາຊຽນ (AIT), ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

Read more

ການລົງໂຄສະນະປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບວຽກງານໄຟຟ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ລົງມາໂຄສະນະປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບວຽກງານໄຟຟ້າ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ມີອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຄັ້ງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017

Read more

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ”

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ໂດຍຄະນະກໍາການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

Read more